Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Konstnär

Aspelin

 

Porträtt av Per Gummeson.

 

Sponsorer

Ge ett bidrag till föreningens verksamhet!

 

Då har du möjlighet att få vara med och synas på vår webbplats och/eller i det material vi kommer att producera, t.ex. tidskrifter, filmer.

 

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 

 

 

 

Den 25 mars 2008 var det 150 år sedan Per Gummeson föddes i Borrby. Faderns gård blev också hans första arbetsfält och förblev så tills kyrkoherden i Glemminge och Tosterups församlingar, sedemera biskopen i Växjö N.Lindström upptäckte och tog sig an den blivande konstnären. En vacker dag fick Gummeson följa med sin välgörare till Lund och här togs han om hand av "Ritis" dvs ritmästaren vid Lunds universitet Hj.Lindqvist. Senare bar det av till Köpenhamn där Gummeson i ett par år uppehöll sig vid Teknisk Selskabs Skole. Därifrån for han till Konstakademien i Stockholm där han studerade mellan åren 1886-1889.

 

Genom en god väns förmedling kom Gummeson till Röstånga omkring år 1890 för att - som han själv trodde - stanna i fjorton dagar, men han kom att stanna där hela sitt återstående liv. Först slog han sig ner i Röstånga mölla. Nästa etapp blev södra gavelrummet hos målarmästare C.J.Franke. Därifrån flyttade han till "tornet" på sparbanksfastigheten i Röstånga och där bodde han kvar tills han tog sin egen nyuppförda villa Pershall i besittning år 1914.

 

Som konstnär var Gummeson oerhört verksam. Han utnyttjade icke blott vackra sommardagar utan man såg honom också framför sitt staffli, iklädd halvlång päls och träskostövlar under kulna höst- och kalla vinterdagar. Han målade helst ute i naturen och det var inte så ofta han tog till pensel i ateljèn. Motiven till sina tavlor fann han kring Odensjön och i Nackarpsdalen vid "gadehusen" och de gamla rödfärgade gårdarna med sina mossbelupna halmtak, stensatta gårdsplaner och dunkla portgångar.

 

Bland konstnärsvännerna var Gummeson avhållen och uppskattad och han blev så småningom en av de tongivande i kretsen av Skånes konstnärer. I flera år tillhörde han också styrelsen för Skånes Konstförening och från år 1922 och till sin död var han dess v.ordförande.

 

Den 5 maj 1928 lade Per Gummeson ner sina penslar för alltid och hans stoft fördes några dagar senare till vila på kyrkogården i Röstånga.

 

(Källa: Onsjöbygden 1958. Det gamla Röstånga 1968)

 

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt