Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Arktisk tundra

Ingen av de närvarande förnekade att vi haft en istid. Inte heller protesterade någon då det påstods att inlandsisen skrapat bort eller stuvat om matjordsskiktet och tagit död på all växtlighet i Röstångabygden.

Vill du bli medlem?

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Från arktisk tundra till skogslandskapets tidiga utveckling.


Ingen av de närvarande förnekade att vi haft en istid. Inte heller protesterade någon då det påstods att inlandsisen skrapat bort eller stuvat om matjordsskiktet och tagit död på all växtlighet i Röstångabygden.


Märkligt nog blev studien av hur växterna invandrat i vår bygd klar att redovisa precis till Kulturföreningens 5-årsjubileum den 22 september 2013. Baserad på publicerade studier kunde vi i ord och illustrationer redogöra för i vilken ordning de olika växtsamhällena utvecklats sedan isen drog sig tillbaka. Detta möjliggjordes av att en borrkärna tagits upp ur Odensjöns bottensediment i vilket det under tusentals år inlagrats växtpollen från växter allt eftersom de uppträdde i trakten. Den månghövdade skaran som infunnit sig på Turistbyrån i Röstånga denna förmiddag fick veta att pollen har olika utseenden och är synnerligen motståndskraftiga mot nedbrytning. Sambandet mellan pollenutseende, nivå (ålder) i borrkärnan och växtart har studerats vid Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet.


Nedan visas resultatet av pollenanalysen för det nedersta lagret (mer än 14 000 år sedan) i borrkärnan. Vi kan se att välkända växter som fjällsippa, malört och havtorn tillhörde pionjärerna av växter som tidigt kom in efter isens avsmältning.
 

Borrkärna (mörka partier indikerar mycket och ljusa partier lite organiskt material) och växtillustrationer (Maria Kraskowski).


Miljöillustrationerna som visades täcker hela tidsperioden från den första tiden då det fortfarande fanns dödisar kvar bl.a. norr om Ask, via den första värmeperioden med invandring av fjällbjörk, den dramatiska kallperioden orsakad av tömningen av den Baltiska issjön och början på den nuvarande värmeperioden med tall, hassel och vårtbjörk till den urskogslika ädellövskogen som uppträdde för c:a 9000 år sedan. Att illustrera hur miljöerna förändrats efter isens avsmältning är inte unikt i sig och har gjorts tidigare främst i undervisningssyfte. Det unika i denna redovisning av hur klimat och växtsamhällena förändrats efter istiden är att vi valt en och samma plats (Lilla Bäljaneå vid Stora Tibbaröd) för samtliga illustrationer. Detta kunde de närvarande vid Turistbyrån uppleva som en fascinerande tids- och miljöresa genom att följa utvecklingen i illustrationerna från en lätt identifierbar plats i Röstångabygden.


Gunnar Andersson och Eric Lilius.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt