Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Kjell Berlin

På stationen i Röstånga, som låg vid nuvarande brandstationen, arbetade fyra poliser.

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Kjell Berlin, en fängslande Röstångapolis?

 

Det verkade som alla närvarande på Hasselbacken kände sig trygga och knappast någon kunde räkna med att bli betraktad som ett ”cold case”. Den som räknat med att få höra om utbredd grov brottslighet blev nog besviken. Nej Kjell Berlin visade snabbt att han som polis också var en av invånarna i byn, kände de flesta och spred trygghet omkring sig. Men han hade också hårda nypor, som när han alldeles i början av föredraget kom insläpande med Kulturföreningens ordförande Lennart Lundberg, iförd fångmundering, och fick honom att med darrande stämma hälsa alla välkomna.

 

 

Kjell berättade inledningsvis om hus det lokala polisväsendet var uppbyggt och då han nämnde namnen på fjärdingsmän i trakten nickade många igenkännande. Det fanns polisstation i Ask, Konga, Billinge, Stehag, Röstånga och Trollenäs. På stationen i Röstånga, som låg vid nuvarande brandstationen, arbetade fyra poliser. Arbetstiden var från 8.30 till 17.00 men därutöver tillkom kommenderingar utanför arbetstiden och ingen övertidsersättning utgick. Det framgick med all önskvärd tydlighet att Kjell Berlin representerade ordningsmakten men var också en bland många andra i byn. När t.ex. mått och vikt skulle kontrolleras hos byns näringsidkare var det alltid någon från en grannstation som utförde den uppgiften. Kjell berättade att på Satelliten kunde det hetta till med fylla och slagsmål och han gav exempel på några dråpliga situationer.

 

 

Så påbörjade Kjell en minnesvandring längs Marieholmsvägen och angav vilka företag som låg längs gatan och nämnde innehavarna vid namn utan att tveka. Det tycktes inte finnas någon lucka i hans minne förrän han kom till bankhuset och Leif Persson upplyste honom om att i tegelbyggnaden bakom bankhuset hade det funnits en arrestlokal. Leif berättade hur han hade ertappats under upprepat bus och hamnat i arresten och där frusit sig genom natten tills polisman Ingemansson hämtade honom på morgonen och med några örfilar försatte honom i frihet. Som Kjell påpekade; ”det var inte så mycket pappersarbete på den tiden”.

 

 

Det blev en engagerad och allvarsam diskussion omkring en tragisk händelse vid Gillastigs mosse där två bröder omkommit. Omständigheterna var synnerligen oklara och vid mötet framkom information om att kanske någon tredje person skulle ha kunnat vara inblandad i händelsen. Det mesta i Kjells framställan handlade dock mest om vad vi idag skulle betrakta som ganska oskyldiga förseelser och de mer än 60 närvarande gav exempel på många dråpliga händelser som Kjell varit inblandad i. Det blev mycket skratt och många kommentarer kring kaffe och kaka och lotteri med glada vinnare.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt