Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Blommornas dag

Guidning i Nils Liljas fotspår av Lotta Lundberg och Åsa Elfström

 

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
Blommornas dag 14 juni

 

Guidning i Nils Liljas fotspår av Lotta Lundberg och Åsa Elfström. Text Gunnar Andersson.

 

Blinkarp blev ju ytterligare belyst (liksom tidigare av Gunnar Olin) genom Liljas koppling till byn. Intressant här var ju åter påpekandet av betesmarken som före utdikningen var en myr och där man på den tiden tog myrhö som foder till kreaturen. Binkarps fälad är ju ett märkligt stycke mark med både kalkhaltiga och kalkfattiga avsnitt med St Pers nycklar och stagg som indikatorväxter. Mest känd är fäladen för den stora artrikedomen av vaxskivlingar. En unik mark av stort nationellt och internationellt värde.

 

Orröds by blev ju ett fint exempel på hur en by kunde utvecklas med speciell tanke på in- och utägor före och efter skiftesreformerna. Vi kunde följa byns utvecklingen på detaljerade kartor och också lära oss förstå hur man tog tillvara material för inhägnad och där ingenting som producerades i närmiljön fick gå till spillo.

 

Vid Ramstorp, där Lilja botaniserade flitigt studerade vi den stora skillnaden i artrikedom i granskog och blandlövskog. Bland de insamlade växterna fanns sådana som hade mindre angenäm doft som tex stinknäva, stinksyska och flenört. Vi roades av att Linne´ namngivit (det latinska namnet) stinknävan efter en botaniker som han minst sagt inte kom överens med.

 

 

Vid Trolleholm studerade vi den rika förekomsten av lövträd och vi intog medhavd matsäck på en höjd av lerskiffer, strax ovanför en bäck. Här på höjden fick varje deltagare uppgiften att läsa om en växt ur Liljas flora och speciellt roande var att läsa om växternas användning. Nere i dalen kring bäcken besökte vi en plats där den ludna johannesörten växer, en ovanlig växt som tidigare upptäckts av Lotta. Vid bäcken kunde vi höra forsärlan och såg den också sittande på taknocken. Sannolikt häckar den vid bäcken. Kunde också konstatera att förekomsten av ”jätteekar” fanns kring Trolleholm. När förbudet att såga ned ekarna släpptes en gång i tiden var bönderna inte sena att ta bort dessa stora skuggande träd medan de stora godsen och också kyrkan på sin mark bevarade dessa fina manliga träd. Lotta påpekade då vi stod framför en högstubbe att ett träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden också efter sin död och en ek kan vara miljö för många levande organismer flera hundra år efter det att den dött.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt