Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Historiska kartor

När du läser eller studerar skriven litteratur, komplettera med kunskap från historiska kartor

 

www.lantmateriet.se

 

Välj där länken
Historiska kartor.

 

Kulturgrupp

Kulturgruppen  Röstånga- bygdens historia i skrift/digitalt har dragit upp riktlinjerna för sitt forskande i bygdens rikhaltiga historia.  Intresserade som vill "gräva" kontaktar Lennart Lundberg.

 

Kulturgruppen Natur och Kultur i samklang kommer bl.a. att "titta noga" på historiska kartor för at söka samband mellan kultur och natur. Är du intresserad av att vara med?

Kontakta Gunnar Andersson.

 

 

 
 

Litteratur skriven om bygden och dess invånare

 

Tack vare många eldsjälar har bygden berikats med en hel del litteratur. Till din hjälp har vi gjort en liten litteraturlista som är långtifrån komplett - har du hittat något som inte finns med så kontakta oss så lägger vi in det i listan.

 

Röstånga del 1 (ISBN 91-631-6963-0)

 

En mycket innehållsrik och intressant bok som handlar om Röstånga samhälle och dess närmaste omgivning. (Utgiven år 2005)

 

Framtagen genom Röstånga Turist- och hembygdsförening försorg och tryckt med bidrag från Längmanska Kulturfonden och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

 

Textförfattare

 

Urban Hultén

Gunnar Johansson

Annalena Fors Ohlsson

Ethel Pettersson

Sven Sjöholm

Gertrud Svensson

Georg Welin

 
 

Nils Lilja, Klockare, botanist, litteratör
av Axel Törje
(ISBN 978-91-633-2698-1)

 

Nyutgåva (år 2008) av Axel Törjes biografi om Nils Lilja som utkom 1966.

 

Redaktionskommittén: Berndt Cederberg, Ragnar Radeby, Carl Risberg, Åke Rosberg, Paula Thornberg, Inger och Georg Welin

 

Tryckt med bidrag från Längmanska Kulturfonden, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken Finn Framtidsstiftelse och Eslövs kommun.

 

Eldsjälarna i Billinge har också tagit fram och utgivit följande:

 

Billinge Sockenbok, år 2000

Billinge Sockenbok del 2, år 2001

Billinge Sockenbok del 3, år 2005

Stockamöllan förr och nu i bild, år 2006

Industriella anläggningar inom Billinge socken, år 2007

 
 

Skrönor från Skåne (ISBN 91-564-1052-2)

 

Utgiven av Skånska Akademien och Akademiförlaget Corona år 1998

 

Förutom mycket intressant om Skåne hittar du ett avsnitt skrivet av Lennart Engstrand (Fil.dr i botanik, har varit chef för Botaniska trädgården i Lund, ledamot i Skånska Akademin)

- Klockaren Lilja och Sarracenian i Sjöholmen.

 

 

Röstånga bibliotek, från sockenbibliotek till integrerat folk- och skolbibliotek

(ISBN 978-91-633-2943-2)

 

Utgiven av Röstånga Bygdegårdsförening år 2008.

 

Boken ger en bild av biblioteksutvecklingen i Röstånga under drygt ett sekel. Det hela startade år 1861 på privat initiativ och med en frivillig insamling för att de första böckerna skulle kunna införskaffas.

 

 

 

 

 

 

Hallenborg, Torsten; Skäralid, 1939


Jonsson, Mauritz; Röstånga folkbibliotek 1861-1961


Minnesskrift om flyghaveri den 20 juni 1944

 

Minnesskrift; Ljungbyhed - Röstånga elverk 50 år


Onsjö härads hembygdsförenings årsbok, olika år

Röstångabygden; Minnesskrift, utgiven med anledning av
Röstånga sparbanks 75-åriga tillvaro, 1947

 

Röstångabygden; Minnesskrift, utgiven med anledning av
Röstånga sparbanks 100-åriga tillvaro, 1972
 

Schöldström B. ; Klockare Liljas skånska historier, 1895


Simonsson, Martin; Björkhäll, gården som blev kommunalhus, 1957


Simonsson, Martin; Det gamla Röstånga, 1968

Tveiten, Hallvard; Billinge sockens historia, 1971Till detta kommer mängder med protokoll, artiklar, rapporter etc. t.ex.
 

- Röstånga biblioteksstyrelse protokoll
- Röstånga kommunalstämmas protokoll
- Röstånga kyrkostämmas protokoll

- Röstånga Sockenstämmoprotokoll

- Röstånga Kooperativa Handelsförening protokollsbok

- Artiklar ur många minnesskrifter

 

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt