Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Leif Persson

Leif berättade att han som barn bodde i ett torp ”uppe i skogen” (mellan Röstånga och fiskedammarna) och att torpet brann ner i september 1938. Djuren brann inne men familjen räddade sig.

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Härsnäs på 40-talet.

 

Det har talats mycket om hur många företag det fanns en gång i Röstånga men det nämns knappast aldrig vilken betydelse orterna runt Röstångas centrala kärna betytt för denna företagsamhet. En av dessa var Härsnäs, men idag finns det inte ens en vägvisare mot byn. Det blev denna kväll på Hasselbacken inte ett allmänt hållet föredrag om Härsnäs, det blev en föreläsning om byn som höll åhörarna alerta under nästan två timmar. Och vem klarar en sådan uppgift om inte Leif Persson, som själv vuxit upp i byn.

 


För att markera stundens allvar delade Leif ut en handritad karta över byn där de olika gårdarna och övriga objekt av intresse var noggrant numrerade så att alla skulle kunna följa med på en resa genom byn på 40-talet. Dessutom avslöjade Leif att han i sin forskning i byns historia haft stor hjälp av anteckningar som hans far och farfar gjort. Genom gjorda efterforskningar förde Leif oss inledningsvis tillbaka till 1700-talet och det Finsk-ryska kriget under Gustav III tid. Här fanns uppgifter om vilka personer (ryttare) från orterna kring Röstånga som tagits ut i kriget, också de från Härsnäs, och vilka som kom hem med livet i behåll.

 


Leif berättade att han som barn bodde i ett torp ”uppe i skogen” (mellan Röstånga och fiskedammarna; ett torp som Kulturlandskapsgruppen i föreningen uppmärksammat) och att torpet brann ner i september 1938. Djuren brann inne men familjen räddade sig. Då Leifs far arbetade i Härsnäs var det naturligt att familjen efter branden flyttade ner till byn. Vi fick också i denna inledning till ”föreläsningen” en målande beskrivning av de personer som bodde i torpen runt omkring Leifs tidiga barndomshem.


Så startade då bildspelet om Härsnäs och det är sällan man varit med om en sådan interaktion med åhörarna. Här märktes det från början att det fanns rötter och kunskap samlad på Hasselbacken. Vid varje gård gavs fakta om gården och de som bodde där men det fanns också historier att berätta. En del historier var dråpliga och lockade till riktiga skrattsalvor medan andra var känsliga och finstämda och manade till eftertanke. Leif visade också med sina bilder att ”allt inte var bättre förr”. Med viss stolthet kunde han visa hur de gamla husen vårdats eller nya vuxit upp på de gamla husgrunderna som bevis på att byn lever och utvecklas.
 

 

Att hålla ångan på åhörarna uppe i nästan den dubbla anslagna tiden var en prestation och ibland kände nog Leif sig pressad då han vid ett flertal tillfällen påpekade att han nog måste öka takten och välja lite i materialet för att i nästa ögonblick påpeka att ”men här finns ju en liten historia eller två som jag absolut måste få berätta”. För den som eventuellt inte memorerat allt Leif berättade denna kväll gav han det lugnande beskedet att han kommer att så småningom ge ut en skrift om Härsnäs och dess historia.

 


Så följde som vanligt en livlig diskussion kring det efterföljande kaffet och kvällen blev sen och vi kände stor tacksamhet över det arbete Leif lagt ner på att lyfta fram Härsnäs historia under 40-talet, en tid som inte ligger längre tillbaka än att många Röstångabor fortfarande känner en personlig och direkt anknytning till den tidsepoken.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt