Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Om honung

Sven Ockborn och Mats Göransson höll föredrag om bin och honung.

 

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
Honung, är det bara en biprodukt?

 

Nästan alla församlade på Midgård hade någon gång blivit stucken av ett bi, denna bevingade naturens nyttiggörare som sannolikt alla, trots den smärtsamma upplevelsen, uppskattar för sin honung. Dessa våra flitiga vänners historia går långt tillbaka i tiden och deras insektsartade släktingar fick vingar och kunde flyga omkring i ett ganska fritt luftrum ovanför dinosaurier och direkta marklevande fiender. Det var dock först i samband med blommornas utveckling under kritaperioden (mer än 65 miljoner år sedan) som de flygande insekterna fick ett dramatiskt uppsving. Och man har gjort fynd som visar att biets historia går tillbaka c:a 40 miljoner år. Det var sannerligen en dramatisk introduktion som Sven Ockborn gav vid kvällens föreläsning. Och biet ger oss inte bara produkter i form av honung framhöll Sven, nej den största samhällsnyttan gör biet som pollinerare. Man har beräknat att denna bitjänst kan värderas till c:a 3 miljarder per år i Sverige, dvs. c:a 6 % av värdet av den totala jordbruksproduktionen.

 

 

Mats Göransson gav som sig bör de mer byggnads- tekniska beskrivningarna av biets hemvist. Hur biet utnyttjar håligheter i träd för samhällsbygget och samling av honung och hur våra stenåldersförfäder skattade, inte utan besvär dessa samhällen. Det här var rena snabbmaten då man förtärde allt i honungs- kakan som innehåller såväl proteiner som kolhydrater och fett. Men varför gå lång väg för att skatta honungen när man kunde kapa stammen och ta hem samhället till byn. Och här har vi vår första prototyp till bikupa. Sedan berättade Mats hur man steg för steg förändrat och förbättrat denna naturliga ursprungskupa till de modärna kupor vi har idag. Har berättade också att då det framför allt var lärare och präster som i inledningen var mest engagerade i biodling var det också dessa (inte minst prästerna) stod för utvecklingen av bikupan. Såväl Sven som Mats är engagerade i Norra Åsbo biodlarförening och det kan i detta sammanhang påpekas att denna förening bildades i Röstånga skola 1894 på initiativ av lantbrukaren och bokbindaren Johannes Andersson och folkskolläraren Olof Nilsson. (det har också berättats (Nils Sonesson) att bikupor stod uppställda längs muren mellan skolan (Röstånga nr 10) och kyrkan).

 

 

Sedan följde en mycket trivsam ”växelsång” mellan dessa bi- och honungsexperter. Sven visade upp en blommande kvist från murgröna och framhöll att denna växt är den sista som bina besöker innan vintervilan. Han visade också upp en hasselkvist och påtalade hur viktigt det var att bina tidigt på våren hade växter att samla pollen från då drottningen börjar bli aktiv av den stigande kuptemperaturen. Då han sedan påstod att man under säsong inte behöver besöka bigården mer än var 7:e till 10:e dag, undrade hans fru Anita varför han och grannen Göran (också expert på biodling) besöker den gemensamma bigården 3 gånger per dag. Någon har sagt att ljudet av surr från bikupan motverkar depression och kanske har olika biodlare olika uppfattning om doseringen. Alltnog biodlare är ju vänliga och glada människor så kanske är också surret från kuporna en hälsobringande produkt från bina.

 

Så berättade Sven om binas samexistens med olika bakteriestammar och att man definierat minst 12 olika, varav de flesta är mjölksyrebakterier. Den bearbetning (fermentering) av födan som bina intar är till stor nytta för binas hälsa och även vi människor tar del av samma princip genom att konsumera fermenterade produkter men också inta produkter som är berikade med levande stammar av fermenterande bakterier (exempelvis yoghurt). Mats visade upp en burk som innehöll bivaxsalva som han egenhändigt tillverkat. Han berättade att för 5000 år sedan i det antika Egypten fanns det mer än 900 olika recept på olika medikamenter och av dessa innehöll c:a 500 också honung. Bivaxsalvan hade Mats tillverkat av bivax, olivolja och honung. Med viss stolthet berättade han att vaxet är s.k täckvax dvs. helt nyproducerat ”jungfruvax” helt fritt från föroreningar, olivoljan är kallpressad ”extra virgin” och honungen kommer från årets första skörd framställd av nektar från bl.a. lönn och vitsippa. Med ett sådant innehåll är salvan garanterat verksam och skall användas mot småsår, torrsprickor, lätt eksem mm. Kan även användas som mustaschvax, en information som Sven uppmärksammade.

 

 

Kvällen avslutades till stor förnöjelse med ost- och honungsprovning. Till honungen och ostarna serverades grönt te och det hela blev en sällsynt fin anrättning. Sedan följde livliga diskussioner kring kaffe med hembakade bullar och alla c:a 40 deltagarna trivdes i den honungsberikade atmosfären.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt