Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Material

Har du något som vi kan placera på vår hemsida?

 

 

 

Kontakt webbansvarig

Skicka material till:

 

Bo Lilja

 

tel: 0435-912 21

e-post: bo.lilja@expowera.se

 

alt. kontakt@rbkultur.se

 

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 

 

Finns det någon som har en bättre bild på den första omnibussen?

 

 

 

 

Äldre text om busslinjerna:

 

”Den första omnibuslinjen i trakten tillkom år 1922. På initiativ av landstingsman A. Olsson i Härsnäs bildades nämligen detta år en omnibusförening i Röstånga med uppgift att ombesörja trafik mellan Röstånga och Teckomatorp över Ask och Svalöv.

 

På 1930-talet utökades denna trafik med en grenlinje över Konga och Knutstorp.

 

År 1922 startades även busslinjen Ask – Marieholm – Eslöv. Sedermera tillkommo busslinjerna Röstånga – Billinge – Stockamöllan – Eslöv, Perstorp – Färingtofta – Röstånga. Höör – Hasslebro – Stehag – Eslöv samt Klippan – Färingtofta – Höör.

 

Under 1930-talet tillkom därjämte en omnibuslinje Röstånga – Åstorp, vilken dock inte trafikeras.

 

Ar 1946 uppfördes en särskild busstation i Röstånga, den första på den skånska landsbygden. Röstånga har nu kommit att bli en viktig centralort för traktens landsvägskommunikationer, vilket i hög grad bidragit till att stärka och förkovra samhällets ställning såsom handelsort och samlingspunkt för stora delar av den kringliggande bygden.”

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt