Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Olgas trädgård

Trots det miserabla vädret hade 21 entusiaster infunnit sig till höstens traditionella guidning i Olgas trädgård.

Vill du bli medlem?

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
Trädgårdsvandring i regn och rusk.

 

Alla som har trädgård kan säkert intyga att årets sensommar inte gynnat trädgårdsväxterna. Då också många växter i Olgas trädgård hade kapitulerat för det regniga och tuffa vädret kom årets vandring att bli lite annorlunda. Det blev mer en jämförelse mellan trädgårdsväxter och deras vilda ”kusiner” men kanske framför allt mellan trädgårdsväxter och insekter. Men trots det miserabla vädret hade 21 entusiaster infunnit sig till höstens traditionella guidning i Olgas trädgård.

 

Det började med att vi fick stifta bekantskap med ett ”ogräs”, springkorn, som finns i nästan varje trädgård här i Skåne. Växten med den gracilt upphängda lilla gula blomman heter Impatiensnoli-tangere på latin och där Impatiens betyder ömtålig. Denna lilla växt är mycket nära släkt med en riktig bjässe i trädgården, jättebalsaminen, som den också jämfördes med under guidningen. Noli-tangere betyder ”vidrör icke” och anspelar på att om man klämmer försiktigt på frökapslarna slungas fröna ut med en explosionsartad mekanism.

 

Springkorn (Impatiensnoli-tangere).

 

Apollpfjäril vars larv lever på kärleksörten.

 

Vid jättebalsaminen hade vi förväntat att få ta farväl av höstens sista humla men i det väder som rådde visade den sig inte. Vi fick i stället lyssna till en dikt om humlans år av Erik Axel Karlfeldt. Det blev ett värdigt farväl till denna trädgårdens mästare som genom sin flit ser till att växter pollineras och kan sätta frö.

 

Vi fick lära oss att kärleksörten är värdväxt för den otroligt vackra apollofjärilen mendet mest spektakulära var att få veta att den sällsynta svartfläckiga blåvingens larver, som är helt bunden till vildväxande timjan, tas om hand av en viss art av rödmyra och tillåts leva i stacken och äta myrornas larver mot att den i gengäld levererar en eftertraktad söt vätska som myrorna begärligt slickar i sig. I början av sommaren då fjärilen kläcks ur sin puppa kryper den ut ur stacken, låter vingarna utvecklas och söker sedan upp en partner som den parar sig med.

 

Backtimjam (Thymus serpyllum).

 

Svartfläckig blåvinge.

 

Sedan sker äggläggning på timjanplantorna och cirkeln är sluten. Så fick vi lära att den vilda växten mjölkört (även kallad rallarros), som är ganska vanlig i våra trädgårdar, är värdväxt för en s.k. svärmarfjäril (brunsprötad skymningssvärmare) under dess larvstadium och att fjärilen fullt utvecklad på kvällarna likt en liten kolibri står svävande framför kaprifolblommor i våra trädgårdar.

 

Brunsprötad skymningssvärmare.

 

Då regnet tilltog samlades alla under den utfällda markisen och plötsligt uppstod ett riktigt mingel framför den traditionella svampsoppan gjord på Karl Johan. Det blev nu mycket diskussion om växter, fjärilar, svampsoppa och mycket annat. Då värdfolket inte lyckats frambringa någon dikt om Karl Johan svampen anmodades de deltagande att till nästa år deklamera en sådan (ur litteraturen eller egen-författad) i annat fall kommer nästa års svampsoppa att vara baserad på annan svamp och för den soppan kommer värdfolket inte att kunna ta ansvar.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt