Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Lilla Bäljaneå

Den som känner ån vet att den slingrar sig fram genom öppen betesmark, skär rakt genom jordbruksmark, flyter fram genom gamla dämmen och platser för möllor men också i småforsar ringlar mellan höga strandbrinkar klädda med bok, ek och ask. Vår första plats denna exkursionsdag var strax norr om Stora Tibbaröd.

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Lilla Bäljaneå - ryggraden i Kulturföreningens cirkelverksamhet.


Som tidigare beskrivits i Röstångabygden (2013:2) kretsar flera av de projekt som föreningens cirkelverksamhet bearbetar kring Lilla Bäljaneå, ett vattendrag som i sig bär på ett antal fina kultur- och naturmiljöer. Den 8 oktober gjorde cirkeldeltagarna en utflykt för att få känna på vad detta säregna vattendrag kan erbjuda. Den som känner ån vet att den slingrar sig fram genom öppen betesmark, skär rakt genom jordbruksmark, flyter fram genom gamla dämmen och platser för möllor men också i småforsar ringlar mellan höga strandbrinkar klädda med bok, ek och ask. Vår första plats denna exkursionsdag var strax norr om Stora Tibbaröd. Vi passerade nerför den östra dalsidan, som här är klädd med gammal, tjockstammig, bok och tog oss ner till ån, som här rinner fram mellan stora stenar och skifferklackar, som sticker fram vid ådalens östra sida. Här är miljö för strömstare som tidigare observerats på denna plats. På den flackare västra sidan om ån med kunde vi konstatera att askskottsjukan slagit till ordentligt och vi noterade ett antal drabbade träd. Observationen understryker vikten av att genomföra den planerade inventeringen av ån så snart som möjligt.

 


 

Det finns nästan något magiskt i att finna ett vattendrags källa. Kanske finns i sinnebilden en plats där ett hälsobringande vatten springer upp och som skänker den som dricker detta vatten bot för krämpor eller skydd mot ohälsa. Dessa tankar fanns inte hos exkursionsdeltagarna denna dag utan vi ville rätt och slätt veta var man kunde finna Lilla Bäljaneås källa. Flera förslag hade framlagts men vi enades om en huvudkandidat och med Stig Petterssons guidning hittade vi den eftersökta källan strax söder om Ask. Ute i en tuvig beteshage fann vi ett kärrområde i vars ena kant fanns en skogsdunge av björk och al. I själva kärret, som var nästan helt igenvuxit av bl.a. gräs, starr och kaveldun kunde vi ana små vattenspeglar. Detta kärr, åns källa, utgjorde berättade Stig hans barndoms skridskois med bl.a. hockeyspel. Vi fick också under viss munterhet bese det inte särskilt imponerande utloppet från ”källan” till den begynnande Lilla Bäljaneå.

 


 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt