Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Stenhård

Vi påmindes också om den vackra vulkanresten Jällabjer som så vackert avtecknar sig mot horisonten. Här finns på toppen, men ännu tydligare och vackrare vid Rallaté (mellan Röstånga och Skäralid) s.k. basatltkupper.

Vill du bli medlem?

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

”Stenhård” underhållning vid föreningens årsmöte.

 

 

Det var väl knappast någon som trodde att själva årsmötet skulle locka så många intresserade till Midgård i Röstånga. Nej, efter det att årsmötet var avslutat sattes alla i ”skolbänkarna” för nu skulle vi lära oss om traktens geologi och vilka ”ädelstenar” vi har att beskåda i vår närhet. Sara Florén, Röstångabo och geolog vid Lunds Universitet, inledde med att berätta och visa bilder på vilka bergarter som står att finna på Söderåsen och i dess närhet. Inte nog med det, hon redogjorde också för under vilka tidsepoker de olika bergarterna bildats och hur kontinenterna under hundratals miljoner år ”seglat runt” vår jord och att även vi i Skåne en gång legat långt söder om ekvatorn. Vi fick höra om sandstensbildning under den kambriska perioden, för mer än 500 miljoner år sedan, och där de första levande organismer man känner till som avsatt grävspår (”spårfossil) i denna sedimentära bergart. I dessa vårens tider var det också bra att få veta att från Röstånga kyrka genom byn och längs Nackapsdalen ena sida finns en diabasgång som bildades för c:a 300 miljoner år sedan och som ger marken en gynnsam jordmån för bl.a. blåsippa. Vi påmindes också om den vackra vulkanresten Jällabjer som så vackert avtecknar sig mot horisonten. Här finns på toppen, men ännu tydligare och vackrare vid Rallaté (mellan Röstånga och Skäralid) s.k. basatltkupper. Dessa består av synnerligen vackra, oftast sexkantiga pelare, som tätt tillsammans reser sig upp ur marken. Formationerna har bildats då den heta magman stelnade i vulkanens krateröppning. Parallellt med diabasgången genom Nackarpsdalen löper också en gång med en friktionsbergart som kallas brechia. En särskilt fin formation kan ses på vägen ner mot Odensjön, strax nedanför Turistbyrån. Sara tog oss också med på en längre utflykt på Söderåsen. Vi fick följa med till Klöva Hallar (sprickdalar) och till Snuvehallar (vittringsprodukter i form av s.k. torbildningar (höga stenpelare)).

 

Geologisk guide till Söderåsen (Av Sara Florén)

 

 

Efter denna synnerligen grundläggande redogörelse för de geologiska sevärdheterna i Röstångas närhet är det nog på sin plats att vi lite längre fram får en sakkunnig guidning till några av dessa närliggande objekt. Och det var Sara villig att genomföra.


Så följde i sedvanlig ordning kaffe med hembakat och givetvis hann vi med ett uppskattat lotteri också. En riktigt omväxlande, undervisande och uppskattad kväll och även styrelsen kände sig stärkt av årsmötet att fortsätta i den anda föreningen valt med ett omväxlande arrangemangsprogram, en stark cirkelverksamhet och inte minst en föreningsskrift (Röstångabygden) och hemsida av hög kvalité.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt