Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

En sann torphistoria

Birgitta och Erik Lilius berättelse om Per och Bengtas öde på Mjära Nabben.

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
En sann torphistoria på Midgård.

 

Tragedin var ett faktum. På några minuter slogs hela familjens tillvaro i spillror, familjen tvingades flytta isär och kvar fanns endast den sotsvarta grunden som lämnats kvar efter eldsvådan. Det handlar om det strävsamma paret Per och Bengta som under 19 år i mitten av 1800-talet med gemensamma krafter byggde sitt torp med tillhörande stallar, röjde mark och kämpade med stengärden, högg ved i surskogen och odlade den röjda marken. Torpet var beläget på Mjära Nabben vid sjön Immelns västra strand och tillhörde hemmanet Ebbarp. Detta sägenomspunna område i Göingebygden karaktäriseras av den typiska småländska blockstensterrängen och mitt i denna ligger den natursköna sjön Immeln, inte minst känd för den nu utdöda växten sjönöten.

 

Det var en fullsatt matsal på Midgård där åhörarna andäktigt lyssnade till Birgitta och Erik Lilius inlevelsefulla berättelse om Per och Bengtas öde på Mjära Nabben. Trakterna trampade Birgitta redan som barn då Ebbarp var hennes barndomshem och hon känner väl till traktens natur och historia. Erik berättade med glimten i ögat hur hans kontakter på plats etablerats med Birgitta, inte utan en lång väntan. Birgitta och Erik berättade om Per och Bengtas strävan och gav åhörarna en fin inblick i deras tillvaro genom Eriks trovärdiga och mycket fina illustrationer.


Det berättades att torpet var 7x9 alnar i innermått och här bodde Per och Bengta med fem barn och en förälder, alltså 8 personer på denna lilla yta. Dessutom hystes en del ungdjur inomhus på vintern. Såväl Per som Bengta hade i sitt torpkontrakt inskrivet inte bara vilka dagsverken man var tvingad att utföra utan också hur man skulle uppföra sig mot herrskapsfolket och till och med ha hemmansägarens tillstånd om man av någon anledning skulle behöva gifta om sig. Som Birgitta sa ”rena slavkontraktet”. Det var under dessa villkor som paret med stor energi byggde upp sin tillvaro genom att röja, bygga, odla, fiska och ha husdjur.

 


Birgitta och Erik började från grunden med att som ”amatörarkeologer” gör fynd på torpplatsen. Två frågor infann sig. Den första frågan var, varför byggdes inte torpet upp efter branden? Sannolikt berodde det på att det på 1860 talet då branden skedde var missväxt och det fanns helt enkelt inte resurser och hjälp att få för att bygga upp torpet igen. Den andra var om det var vettigt att nu försöka bygga upp torpet så som det en gång sannolikt såg ut. Både Birgitta och Erik gav uttryck för den medkänsla som fanns för Per och Bengta och deras öde och att det var en av drivkrafterna till det beslut de fattade att åter sätta torpet på plats.


Birgitta och Erik berättade nu om deras tillvaro i göingeskogen med barn och redskap, hur de började med att restaurera skorstenen för att då få information om torpets höjd. Bakugnen byggdes upp och Birgitta gräddade ett bröd som Erik visade stolthet över. Med hjälp av fynden på plats, teoretiska resonemang och logisk slutledning kom man fram till hur torpet hade sett ut. Allt virke till ryggåsstugans detaljer togs på plats, olika träslag till olika ändamål. ”Inte en spik, allt är fogat och det sitter stenhårt” påpekade Erik. Vi fick oss tillgodo en god portion byggnadsteknik också demonstrerad med detaljritningar. Det tog minst sju år av ihärdigt arbete innan torpet stod på plats i sin nuvarande form.


Detta är en riktig kulturgärning och Mjära Nabben har nu fått ett konkret vittnesmål om hur tillvaron var vid mitten av 1800-talet och inte minst bär nu detta vittnesmål tanken till det öde som drabbade Per och Bengta i deras tillvaro. (Den som är intresserad av att ytterligare fördjupa sig i traktens historia, Per och Bengtas livsöde samt information om hur byggandet av torpet gick till rekommenderas att läsa den bok:”Prästens Ö och Mjära Nabbe” som Birgitta och Erik givit ut. Kontakta författarna).
 

Efter föredraget var det frågestund och vid kaffet med kakor och äpplepiroger fortsatte diskussionerna i den välfyllda matsalen på Midgård.

 

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt