Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Torpinventering

På plats vid torpet gav Leif Persson en mycket målande översiktlig beskrivning över sina minnesbilder av torpet (visade en skiss över dess utseende) och den tillhörande marken.

 

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Torpinventeringen påbörjad

 

Kulturföreningen har flera studiecirklar och en av dessa har fokuserat på ett antal torp som skall inventeras, i första hand avseende kulturväxter, men också med hänsyn till den historia torpet kan berätta. Under hösten besökte gruppen ett antal torp i Kvärk (se Röstångabygden Nr 2, 2010) och nu hade turen kommit till det torp som Leif Persson bodde i som barn. Turen till torpet hade förberetts och beslutats till att ske ”då påskliljorna blommade”, men då vårvärmen satte in med osedvanlig kraft var det med viss spänning vi nu, den första maj, emotsåg huruvida de påskliljor som finns vid torpet fortfarande var i blom.

 

De 17 deltagarna fick ett alldeles utmärkt promenadväderoch kunde också njuta av de nyutslagna bokarna, vars skira grönska ännu inte förmörkade marken mellan stammarna. På plats vid torpet gav Leif Persson en mycket målande översiktlig beskrivning över sina minnesbilder av torpet (visade en skiss över dess utseende) och den tillhörande marken. Han berättade om husdjuren, betesmarken, åkern och vad som odlades och om trädgården med dess växter. Föräldrarna hade flyttat till torpet, som tillhörde Alfred Olssons gård i Härsnäs, 1933. En septemberdag 1938 slogs familjens tillvaro i spillror då genom en olyckshändelse torpet sattes i brand och brann ner till grunden. Allt detta bevittnade den då femårige Leif som tillsammans med sin bror satt insvepta i filtar och kunde bevittna hela händelsen och också hur alla husdjur brann inne (Leif Persson planerar att i en särskild skrift beskriva denna händelse och övriga detaljer som har med torpets historia att göra).

 

Efter en stärkande fikapaus gjordes en enkel skiss över området närmast torpet och sedan kunde cirkeldeltagarna med Leifs hjälp börja pricka in de trädgårdsväxter som Leif mindes fanns vid torpet. En del växter (snödroppe, påsklilja, pingstlilja, krusbär, syren och fruktträd) finns fortfarande kvar. Leif har också från torpet bevarat kejsarkrona och snöklocka).

 

Vandringen tillbaka till byn utnyttjades av deltagarna till att diskutera olika problemställningar som uppkommit under cirkelträffarna och nya tankar och idéer utbyttes. En synnerligen kreativ utflykt och ett stort tack till Leif Persson som guidade oss med sedvanlig energi.

 

Leif Persson orienterar deltagarna om torpets ägor, bete och odling.

 

Fikapaus i den värmande vårsolen.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt