Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Uppåkra

Det kanske mest spektakulära fyndet i Uppåkra är nog upptäckten av ett hedniskt tempel och som för första gången kunde grävas ut.

 

Vill du bli medlem?

 

Intresserad?

 

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Kulturföreningen besökte Uppåkra

 

Knappt hade den förväntansfulla skaran av föreningsmedlemmar tagit plats i den gula bussen förrän vår entusiastiske och synnerligen kunnige ledare, Sven Ockborn, började diskutera vilken bro som är äldst i Röstånga. Efter en kort retorisk övning fastslog Sven att det är Billingebron. Sedan delgavs deltagarna fakta om den gamla riksvägens sträckning från Röstånga till Uppåkra. Vi fick veta allt om milstenar, gästgiverier, torg och kyrkor, om ändringar i vägens sträckning genom åren och att det i princip var kärr och ”surhål” som bestämde var vägen skulle gå.

 

Framme i Uppåkra informerade Sven oss om denna järnåldersboplats enorma utbredning och att den under vikingatiden sannolikt beboddes av tusentals människor. Boplatsen upptäcktes 1934 då man vid grävningsarbeten stötte på tjocka kulturlager. Vid vårt besök informerades vi av en arkeolog, i anslutning till en utgrävning ,om att det fanns kulturlager som var flera meter tjocka. Vid den aktuella utgrävningen hade man precis passerat genom de översta ”blandlagren” och kommit ner i ostörda lager där man förväntade sig göra intressanta fynd.

 

 

Vid utgrävningsområdet i Uppåkra finns utförliga informationsskyltar som beskriver bosättningsområdet och de mest uppseendeväckande föremål som grävts fram.

 

Efter besöket i Uppåkra deltog vi i en guidning på Historiska museet i Lund där ett stort antal av de mer än 28 000 föremål som hittats vid utgrävningarna fanns att beskåda. Det kanske mest spektakulära fyndet i Uppåkra är nog upptäckten av ett hedniskt tempel och som för första gången kunde grävas ut. Fynd av en bägare i guld och silver samt en glasskål och ett stort antal s.k. ”guldgubbar”tydde enligt guiden på att här sannolikt förekommit s.k. blot (offerceremonier). Templet byggdes på 200-talet och fanns kvar på sin plats i mer än 600 år, men kanske revs det då kristendomen kom till Skåne på 900-talet.

 

De olika fynden visade också på de kontakter Uppåkra hade med andra kulturer, inte minst den romerska. Uppseendeväckande var fynden av romerska kirurgiska instrument ,att användas för att avlägsna föremål i sår och liknande. Under visningen vidgade guiden betydelsen av Uppåkrafynden genom att sätta in dem i ett större sammanhang bl.a. genom att i sina tolkningar ta in information kring andra järnåldersfynd runt om i Skåne. Detta ledde till en avslutande diskussion om Uppåkra som kultur- och maktcentra och dess betydelse fram till dess platsen miste sin betydelse då det Lund som stad växte fram i samband med att kristendomen kom till Norden.

 

Den gamla landsvägen mellan Trelleborg och Löddeköpinge via Uppåkra fanns redan på järnåldern och dess sträckning anses väl belagd. Hur det är med den gamla riksvägens sista sträckning från Röstånga till Uppåkra får nog Sven fundera på ett tag till. Deltagarna framförde ett storttack till Sven för ett väldigt fint arrangemang men vi var nog lite förvånade över att Sven under resan på denna anrika väg inte vid något tillfälle nämnde dess enligt vägverket korrekta vägnummer.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt