Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Kulturgrupp

Intresserad?

 

Natur och kultur i samklang

Kontakta Gunnar Andersson

gunnar.andersson@biocabris.se
 

Sponsorer

Ge ett bidrag till föreningens verksamhet!

 

Då har du möjlighet att få vara med och synas på vår webbplats och/eller i det material vi kommer att producera, t.ex. tidskrifter, filmer.

 

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 

Natur och kultur i samklang

 

Kulturgruppen har börjat sitt intressanta arbete. Starten togs på dansbanan!?!? Stegsekvensen är något annorlunda än vad som är brukligt men en intressant svamp/lav fångade intresset.

 

 

Faktum är att det var den gamla dansbanan Odenslund som var målet. Idag finns inte mer än svaga spår kvar, utjämnad mark m.m. Men diskussionen som följde var intressant - hur såg det ut när den användes, kom folk ända från Stockamöllan för att festa, reste folk hit med tåg, sjöng Edvard Persson här, ja funderingarna var många.

 

 

 

Efter en kortare vandring fortsatte arbetet inomhus hos Gunnar och Olga med att fundera på kulturgruppens närmaste arbete. Idéer flödade. Vi tog historiska kartor till hjälp (läs mer om historiska kartor).

 

 

 

Att utgå från kartor ger en struktur i funderingarna och arbetet med att på olika sätt "kartlägga" Röstångabygden.

Som Gunnar uttryckte sig

- Varför finns den vägen här, vart leder den och varför?

- Hur såg de olika tätorterna ut ”från början”.

 

Utgår man från gamla kartor och sedan följer utvecklingen via "nyare" kartor sätts fantasin och nyfikenheten igång. Varför har förändringen skett? Hur användes odlingsmarken? Hur långt transporterades säd? Var fanns möllorna? Hur skiftades markerna? Hur kom det sig att vissa byar med bara några få gårdar växte till större samhällen? Finns det påverkan på naturen som vi kan spåra idag? Varför fanns det nästan inga träd på Söderåsen för 150 år sedan? Vad innebar mekaniseringen under de senaste 200 åren för landsbygdens utveckling och hur påverkade den odlingslandskapet och djurlivet - t.ex. effekterna av utdikning och bekämpningsmedel.

 

Någonstans måste man ju börja och vi enades om följande:

 

Vi jämför utvecklingen i Röstångabygdens samtliga byar - "ställer dem mot varandra" i ett jämförande perspektiv. Växte de parallellt under de senaste 200 åren eller skedde det "stötvis" och vad var det som påverkade.

 

Möllorna. Deras betydelse på olika sätt. Här kan vi starta med de som är namngivna idag som Rönnemölla, Stockamöllan, Djupadalsmölla, Åkarpsmölla, Askamölla, Röstångamölla.

 

Stenbroar. Vilka finns det i bygden - hur många - varför byggdes de på just den platsen - hur gamla är de?

 

Utifrån detta bygger vi sedan ut vår egen "utvecklingskarta" då det gäller kultur och natur i samklang. En och annan överraskning hoppas vi stöta på - något som ingen förväntat sig.

 

 

Natur och kultur kan vara mer än så, eller vad sägs om detta:

 

Ta delar från naturen - lite lav, bokollon, vallmo, blåbärsris med mera, lägg det framför Olga och vips är det ett konstverk.

 

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt